ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Prakalbos dainos ir deklamacijos!. - 1914

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s.n.] [1914]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 33MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 07 26
Speeches, songs and recitations! : Organized by the Lithuanian Roman Catholic Alliance in America Chapters No. 50, 8 and 142 ...
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Prakalbos dainos ir deklamacijos! : rengiama 50, 8 ir 142 kuop. Susiv. liet. Rymo katal. Amerikoje nedelioj lapkričio (Nov.) 22, d. 1914 m. ant Acme (Germania) sales … Kalbes gerb. kun. F. Kemešis. - [1914]. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Susiję asmenys
UDK indeksas
394.48(73)(=172)(049.1)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis