ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Labai svarbios prakalbos! "Atsilankė svečiai iš Lietuvos M. Yčas atstovas Rusijos Dumos. Kun. Jonas Žilinskas iš Berlyno. Jie sakis prakalbas nedėlio, spalio 8 d. 1916 metų Flyn svetainėje...". - 1916

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s.n.] [1916]
Apimtis portr., 1 lap.; Archyvinė kopija: 50MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 07 26
Very important speeches! "The guests, M. Yčas, deputy of Russia's Duma, from Lithuania and Fr. Jonas Žilinskas from Berlin have been visiting us ..."
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Labai svarbios prakalbos! "Atsilankė svečiai iš Lietuvos M. Yčas atstovas Rusijos Dumos. Kun. Jonas Žilinskas iš Berlyno. Jie sakis prakalbas nedėlio, spalio 8 d. 1916 metų Flyn svetainėje…". - [1916]. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Susiję asmenys
UDK indeksas
394.48(73)(=172)(049)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis