ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Sutiktuvių vakarienė. "Iš Australijos per St. Francisko, Cal. į Chicagą atvyksta spalių 12 dieną, Amerikos lietuvių atstovas į Tarptautinį eucharistinį kongresą didžiai gerbiamas kun. prof. Pr. Bučys, Marijonų kongregacijos vyriausias vadas ..." / L.R.K. fed. Chicagos apskr. Euch. kongreso komisija. - 1928

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s.n.] [1928]
Apimtis portr., 1 lap.; Archyvinė kopija: 33MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 07 26
A welcome dinner. "On October 12, prof. Fr. Bučys, the head of the Marians of the Immaculate Conception and a Lithuanian-American representative, will arrive from Australia through San Francisco, CA to Chicago, to the International Eucharistic Congress ..."
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Sutiktuvių vakarienė. "Iš Australijos per St. Francisko, Cal. į Chicagą atvyksta spalių 12 dieną, Amerikos lietuvių atstovas į Tarptautinį eucharistinį kongresą didžiai gerbiamas kun. prof. Pr. Bučys, Marijonų kongregacijos vyriausias vadas …". - [1928]. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Susiję asmenys
UDK indeksas
394.48(73)(=172)(049.1)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis