ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Gerb. Tamsta: "Turime garbės Tamstą kviesti dalyvauti rengiamąjame profesoriaus M. Biržiškos išleistuvių į Lietuva pagerbti, bankiete-vakarienėje, įvyksiančiame ketvirtadienyje, 1931 m. balandžio mėn. 23-čią d., Astor viešbuty ... New Yorke ...". - 1931

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [D.L.K. Vytauto Didžiojo komitetas] [1931]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 29MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 08 23
Dearly Esteemed: "We have the honor to invite you to the farewell banquet of prof. M. Biržiška… " : an invitation
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Gerb. Tamsta: "Turime garbės Tamstą kviesti dalyvauti rengiamąjame profesoriaus M. Biržiškos išleistuvių į Lietuva pagerbti, bankiete-vakarienėje, įvyksiančiame ketvirtadienyje, 1931 m. balandžio mėn. 23-čią d., Astor viešbuty … New Yorke …" : [kvietimas]. - [1931]. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 3 vaizdai
Susiję asmenys
Susijusios vietos
UDK indeksas
394.4(73)(=172)(049.1)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis