ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Gerb. Tamsta, – "Birželio 17 dieną 1931 metais 7 valandą vakare Stevens viešbutyje ... Chicago, Illinois, Lietuvių Rymo-katalikų federacijos apskrities iniciatyva rengiama Jo Ekscelencijos vyskupo Petro Bučio pagerbimo puota ...". - 1931

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s.n.] [1931]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 24MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 08 23
Dearly Esteemed, - "The banquet in honor of the bishop Petras Bučys…" : an invitation
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Gerb. Tamsta, – "Birželio 17 dieną 1931 metais 7 valandą vakare Stevens viešbutyje … Chicago, Illinois, Lietuvių Rymo-katalikų federacijos apskrities iniciatyva rengiama Jo Ekscelencijos vyskupo Petro Bučio pagerbimo puota …" : [kvietimas]. - [1931]. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Susiję asmenys
UDK indeksas
272-722.53:394.4(73)(=172)(049.1), 394.4(73)(=172)(049.1)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis