ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Chicagos ir apielinkės lietuvių katalikų nepaprasto susirinkimo nutarimai. - 1927

Tipas icon tekstastekstas
Išleidimo duomenys [s.n.] [1927]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 53MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 08 28
Resolutions of the extraordinary meeting of the greater Chicago Lithuanian Catholics addressed to his Excellency the President of Lithuania, Antanas Smetona
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Chicagos ir apielinkės lietuvių katalikų nepaprasto susirinkimo nutarimai : Jo Ekscelencijai Lietuvos prezidentui Antanui Smetonai. - [1927]. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Susiję asmenys
Susijusios vietos
UDK indeksas
272-722.7(73)(=172)(06)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis