ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Gerb. Tamsta: – "1933 metais, birželio mėn. 14 dieną (trečiadienį) atvyks į Chicagą J. E. p. Bronius Balutis, Lietuvos pasiuntinys Vašingtone ir įteiks D. L. kng. Gedimino ordiną Motinai Marijai, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos generalinei viršininkei ...". - 1933

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s.n.] [1933]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 41MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 08 28
Dearly esteemed: - "His Eminence Mr. Bronius Balutis, the Lithuanian ambassador in Washington, will come to Chicago…" : an invitation
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Gerb. Tamsta: – "1933 metais, birželio mėn. 14 dieną (trečiadienį) atvyks į Chicagą J. E. p. Bronius Balutis, Lietuvos pasiuntinys Vašingtone ir įteiks D. L. kng. Gedimino ordiną Motinai Marijai, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos generalinei viršininkei …" : [kvietimas]. - [1933]. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Susiję asmenys
UDK indeksas
394.43(73)(=172)(049.1)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis