ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Brangusis: "Šiuomi turime garbės pranešti, kad Lietuvių darbininkų sąjungos vajus prasideda pirmą dieną gruodžio ir tęsis iki pirmos dienos kovo, 1927 m. ..." / ... L.D.S. centro valdyba. - 1926

Tipas icon tekstastekstas
Kolektyvai autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [Lietuvių darbininkų sąjunga] [1926]
Apimtis [1] p.; Archyvinė kopija: 53MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Virš antr.: Lietuvių darbininkų sąjunga, So. Boston, Mass.
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 08 28
Dear: "It is an honor to inform you that the Lithuanian Workers’ Union campaign… "
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Brangusis: "Šiuomi turime garbės pranešti, kad Lietuvių darbininkų sąjungos vajus prasideda pirmą dieną gruodžio ir tęsis iki pirmos dienos kovo, 1927 m. …" : [raginimas stoti į Lietuvių darbininkų sąjungą bei prenumeruoti laikraštį "Darbininkas"]. - 1926]. - [1] p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Susijusios grupės
UDK indeksas
061.2:331.105.24(73)(=172), 070.33(73)(=172)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis