ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Didelės prakalbos. Kalbės: kun. F. Kemėšis ir dr. K. Pakštas panedėly, rugp. 20 d. ... Šv. Mykolo par. svet. ... / ... L. D. S. Chicagos apskr. - 1923

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [Amerikos lietuvių darbininkų sąjunga, Čikagos a.] [1923]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 29MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 08 31
Big speeches. Father F. Kemėšis and Dr. K. Pakštas will talk…
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Didelės prakalbos. Kalbės: kun. F. Kemėšis ir dr. K. Pakštas panedėly, rugp. 20 d. … Šv. Mykolo par. svet. … : [skelbimas]. - [1923]. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Susiję asmenys
UDK indeksas
394.48(73)(=172)(049.1)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis