ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuviams naujiena! Lietuvos universiteto profesorius Mykolas Biržiška duos paskaitą apie Vilnių sekmadienį vasario - Feb. 1 d., 1931 m. Apreiškimo parap. salėje ... Brooklyn, N.Y. ... - 1931

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s.n.] [1931]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 29MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 08 31
News for Lithuanians! Mykolas Biržiška, professor at the University of Lithuania, will talk about Vilnius…
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Lietuviams naujiena! Lietuvos universiteto profesorius Mykolas Biržiška duos paskaitą apie Vilnių sekmadienį vasario - Feb. 1 d., 1931 m. Apreiškimo parap. salėje … Brooklyn, N.Y. … : [skelbimas]. - [1931]. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Susiję asmenys
Susijusios vietos
UDK indeksas
94(474.5)"1920/1939"(049.1), 374.7(73)(=172)(049.1)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis