ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Svečiai iš Lietuvos! "Delegatai Lietuvių mokslo ir Dailės draugijos dr-as J. Basanavičius ir M. Yčas pribus in Pittston’ą ir laikys prakalbas nedelioje, 12 spalio, 1913...". - 1913

Tipas icon tekstastekstas
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [s.n.] [1913]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 31MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 09 06
Guests from Lithuania! "The delegates of the Society for Science and Art, Dr. J. Basanavičius and Mr. M. Yčas …"
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Svečiai iš Lietuvos! "Delegatai Lietuvių mokslo ir Dailės draugijos dr-as J. Basanavičius ir M. Yčas pribus in Pittston’ą ir laikys prakalbas nedelioje, 12 spalio, 1913…". - [1913]. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Susiję asmenys
UDK indeksas
394.4(73)(=172)(049.1)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis