ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Svečiai - nebuveliai! "Lietuvių śvietimo draugijos "Saulės" delegatai kun. Kastantas Olšauskis, draugijos pirmininkas, Kauno klebonas, ir kun. Juozas Tumas, buvęs "Vilties" redaktorius, lankydami brolius - lietuvius Amerikoje, Chicagoje rengia eilią pasikalbėjimų..." / pasikalbėjimų rengimo komitetas. - 1912

Tipas icon tekstastekstas
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [s.n.] [1912]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 57MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 09 06
Guests! "The delegates of the Lithuanian Enlightenment Society "Saulė", the chairman of the society f. Kastantas Olšauskis, f. Juozas Tumas…"
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Svečiai - nebuveliai! "Lietuvių śvietimo draugijos "Saulės" delegatai kun. Kastantas Olšauskis, draugijos pirmininkas, Kauno klebonas, ir kun. Juozas Tumas, buvęs "Vilties" redaktorius, lankydami brolius - lietuvius Amerikoje, Chicagoje rengia eilią pasikalbėjimų…". - [1912]. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Susiję asmenys
UDK indeksas
394.4(73)(=172)(049.1)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis