ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Teatras ir balius! / 14-kp. komitetas. - 1914

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [Susivienijimo lietuvių Amerikoje 14 kuopa] [1914]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 36MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 09 12
Theater and ball organized by the Lithuanian Alliance in America Chapter No. 14…
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Teatras ir balius! : rengiama 14-tos kuopos Susivien. liet. Amer. nedelioj, 15-ta diena lapkričio, 1914 metu… : loš teatrą "Mirtos" draugyja. Dainuos C.L. teatrališkas choras ir "Mirtos" choras : programas. - [1914]. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
UDK indeksas
792.2(73)(=172), 394.4(73)(=172)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis