ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Gerbiamieji. "Pereitas, VII, L.D.S. seimas pageidavo, kad šiemet, spalių ir lapkričio mėn. būtų daromas, L.D.S. narių prirašymo, kat. spaudos platinimo, laikraščių užrašinėjimo, aukų "Darb." pagerinimui rinkimo vajus". - 1922

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [Lietuvių darbininkų sąjunga] [1922]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 44MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 09 12
Dear. "In the last 7th Seimas, the Lithuanian Workers’ Union expressed a wish…"
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Gerbiamieji. "Pereitas, VII, L.D.S. seimas pageidavo, kad šiemet, spalių ir lapkričio mėn. būtų daromas, L.D.S. narių prirašymo, kat. spaudos platinimo, laikraščių užrašinėjimo, aukų "Darb." pagerinimui rinkimo vajus" : [raginama aukoti sąjungai]. - [1922]. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Susijusios grupės
UDK indeksas
061.2:323.33(73)(=172), 364.044.64(73)(=172)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis