ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Didelis metinis piknikas rengia Susivien. liet. Amerikoje IV-tas apskritys. Atsibus nedėlioje, liepos – July 20, 1919 m. Indian Grove Parke. - 1919

Tipas icon tekstastekstas
Išleidimo duomenys [s.n.] [1919]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 24MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 09 12
The grand annual picnic organized by the Lithuanian Alliance of America District IV…
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Didelis metinis piknikas rengia Susivien. liet. Amerikoje IV-tas apskritys. Atsibus nedėlioje, liepos – July 20, 1919 m. Indian Grove Parke. - [1919]. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Susijusios grupės
UDK indeksas
394.48(73)(=172)(049.1)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis