ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Dovanų piknikas Susivienyjimo lietuvių Amerikoje 113-tos kuopos, nedėlioje liepos - July 27 d., 1924 Brainard Grove ... - 1924

Tipas icon tekstastekstas
Išleidimo duomenys [s.n.] [1924]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 24MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 09 12
The picnic of gifts organized by the Lithuanian Alliance of America Chapter No. 113…
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Dovanų piknikas Susivienyjimo lietuvių Amerikoje 113-tos kuopos, nedėlioje liepos - July 27 d., 1924 Brainard Grove …. - [1924]. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Susijusios grupės
Susijusios vietos
UDK indeksas
394.4(73)(=172)(049.1)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis