ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kviečiame į musų metinį S.L.A. 36-os kp. išvažiavimą / rengimo komisija. - 1933

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s.n.] [1933]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 26MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
S.L.A.: Susivienijimas lietuvių Amerikoje
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 09 12
We invite you to the annual event of the Lithuanian Alliance of America Chapter No. 36…
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Kviečiame į musų metinį S.L.A. 36-os kp. išvažiavimą : įvyksta sekmadieny, rugpiučio - Aug. 6 dieną, 1933 … - [1933]. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Susijusios grupės
UDK indeksas
394.48(73)(=172)(049.1)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis