ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Rytoj masinis lietuvių mitingas Chicagos lietuvių auditoriume / ALDLD 1 apskritis. - 1930

Tipas icon tekstastekstas
Kolektyvai autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s.n.] [1930]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 27MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
ALDLD: Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugija
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 09 12
Tomorrow Lithuanian mass rally in the Chicago Lithuanian Auditorium : R. Mizara will speak about Germany, V. Andrulis about the independence of Lithuania… : an announcement
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Rytoj masinis lietuvių mitingas Chicagos lietuvių auditoriume : R. Mizara kalbės apie Vokietiją, V. Andrulis Lietuvos nepriklausomybės klausimu … : [skelbimas]. - [1930]. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Susiję asmenys
UDK indeksas
394.4(73)(=172)(049.1)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis