ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. IX : Radvilos - evangelikų reformatų kuratoriai. 71 : [Karaliaus Stepono Batoro raštas Mikalojui Kristupui Radvilai dėl Šiaulėnų valsč. gyventojo Statkevičiaus skundo, užgrobus jo žemes]. - 1582.III.25

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys s.n. [1582]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 23MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
rusų, senoji (slavų)
Pastabos
Rankraštinis dokumento originalas, su LDK didž. antsp. Defekt.
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2019 03 13
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. 71: [Karaliaus Stepono Batoro raštas Mikalojui Kristupui Radvilai dėl Šiaulėnų valsč. gyventojo Statkevičiaus skundo, užgrobus jo žemes]. - 1582.III.25. - 1 lap. - Stefan Batory (1533-1586), Lenkijos karalius
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis