ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 9 : Dainiai. 240 : [Karaliaus Stepono Batoro raštas revizoriams dėl Dainių kaimo (Raseinių pav.) žemės apmatavimo ir perdavimo valdyti Daratai Šemetienei (Szemetowa) pagal apsikeitimo teisę]. - 1586.III.28

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [1586]
Apimtis 2 lap., 1 dok.; Archyvinė kopija: 42MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
rusų, senoji (slavų)
Pastabos
Rankraštinis dokumento originalas, su antsp. Defekt.
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2019 03 19
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. 240 : [Karaliaus Stepono Batoro raštas revizoriams dėl Dainių kaimo (Raseinių pav.) žemės apmatavimo ir perdavimo valdyti Daratai Šemetienei (Szemetowa) pagal apsikeitimo teisę]. - 1586.III.28. - 2 lap., 1 dok.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 4 vaizdai
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis