ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pavienių dokumentų rinkinys. – 1565-2014. 2478 : [Ks. Wojciecha Wijuka Kojałowicza S.J. Herbarz rycerstwa W.X. Litewskiego tak zwany compendium... ]. - 17--

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti kolektyvai
Apimtis 286 lap.; Archyvinė kopija: 431MB Viešos prieigos kopija: 87MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lenkų
Pastabos
Rankraščio juodraštis, rašyta A. Kojalavičiaus-Vijūko, kt. asmenų, su patais.
Išl.: Herbarz rycerstwa W.X. Litewskiego tak zwany compendium czyli o klejnotach albo herbach, których familie stanu rycerskiego w prowincyach Wielkiego Xięstwa Litewskiego zażywają / W. Kojalowicz-Wijuk. - Kraków : Herold Polski, 1897
Rankraštis restauruotas 2002 m. Restauravo D. Veselauskienė, A. Blažys
Įrištas odos viršeliais
Trūksta pradžios (antraštinio lapo, įžangos, lap.1-4), pabaigos, yra įklijuotų lapų, netiksli paginacija
Vilniaus vyskupijos kunigų seminarijos bibliotekos antsp.
Rankr. nuorašas, su prieraš
Autorius ir antraštiniai duomenys pateikti remiantis leidiniu: Ks. Wojciecha Wijuka Kojałowicza S.J. Herbarz rycerstwa W.X. Litewskiego tak zwany Compendium, czyli O klejnotach albo herbach, których familie stanu rycerskiego w prowincyach Wielkiego Xięstwa Litewskiego zażywają. - W Krakowie, 1897
Įrišta odos viršeliais
Def.: trūksta pradžios (antraštinio lapo, įžangos, lap.1-4), pabaigos, yra įklijuotų lapų, netiksli paginacija
Su antsp.: Библіотека Виленской Р.К. Епархіальной Семинарiи
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 2019 07 31
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Pavienių dokumentų rinkinys. 2478: [Ks. Wojciecha Wijuka Kojałowicza S.J. Herbarz rycerstwa W.X. Litewskiego tak zwany compendium… ] [Rankraštis]. - [17--]. - 286 lap. - Kojalavičius-Vijūkas, Albertas (1609-1677)
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 569 vaizdai
UDK indeksas
929.6(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis