ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Co[m]mune incliti Polonie Regni privilegium co[n]stitutionu[m] [et] indultuu[m] publicitus decretorum approbatoru[m]q[ue] cum no[n]nullis iuribus ta[m] divinis q[uam] humanis p[er] Serenissimum principe[m] et d[omi]n[u]m dominu[m] Alexa[n]drum dei gratia Regem Polonie magnum duce[m] Lithwanie Russie Prussieq[ue[ d[omi]n[u]m et herede[m] [et]c. Non tamen in illud ipsum privilegiu[m] sed motu p[ro]prio regio serenitatis sue p[er] adhortatione[m] p[ro] instructio[n]e Regnicolaru[m] pro q[ue] regni eiusde[m] ac iustitie statu feliciter dirige[n]dis eide[m] privilegio a[n]nexis [et] ascriptis. Manda[n]teq[ue] sacra eadem Maiestate accuratissime castigatis. - M.CCCCC.vi 1506

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [edibus Joha[n]nis Haller ad co[m]missione[m] Reverendi p[at]ris d[omi]ni Joha[n]nis de Lasco, eiusde[m] Regni Ca[n]cellarij imp[en]ssu[m]] [1506]
Apimtis iliustr. lap., daug marginalijų, [14], CLXXV, [6], CLXXVI-CCLXIII, [4], I-LXVIII lap.; Archyvinė kopija: 6812MB Viešos prieigos kopija: 104MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lotynų
Pastabos
Leid. duom. pateikti kolofone
Sign.: [*]8, pp6, a-p8, q4, r-z8, A-L8, i4, Aa-Gg8, Hh-Ii6 (lap. pp6 v, z8 ir i4 tušti)
Su spaustuvininko žyma kn. gale
Def.: trūksta pirmųjų nežymėtų lap. [2-10], tuščio lap. sign. z8; dvi pirmosios fingerprinto grupės pateiktos pagal Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Įrišta mediniais viršeliais, aptrauktais tamsia ruda oda. Abu kietviršiai ir nugarėlė puošti pavieniais aklaisiais įspaudais. Viršutiniame kietviršyje matomos segtuvų žymės.
Neišlikęs originalus antraštinis lapas. Įrišta vėlyvesnė jo kopija.
Su rankr. įr.: Biblioth. Gymans. Slucens; su rankr. įr.: Sta[ni]slai Martini de [...] Anno dom[in]i 1515 die Sabati quindecima decembris iste liber datus est mihi per do[mine]m meum venerabilem do[mine]m Johannem de [...] canoniocu[m] Cracowien[sis]; su spaudu: Bibliot. Synodi Evang.-Reform. Vilnensis; su rankr. įr.: Ex libris Matthias Copetis Pleban [...] et Glogolow[ensis] Anno D[o]m[ini]1600; su rankr. įr.: Anno D[o]m[i]n[i] 1612 die 22 Mart. Andreas Wyaszpenski [...].
Estreicher XXI, 79-80
KPBJ 1487
VUB paleotipai, 882
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 2020 01 15
Kn. taip pat: Raimundus Neapolitanus. Summa utriusque juris, lap. [4], I-LXV (sign. i4, Aa-Gg8, )
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Co[m]mune incliti Polonie Regni privilegium co[n]stitutionu[m] [et] indultuu[m] publicitus decretorum approbatoru[m]q[ue] cum no[n]nullis iuribus ta[m] divinis q[uam] humanis p[er] Serenissimum principe[m] et d[omi]n[u]m dominu[m] Alexa[n]drum dei gratia Regem Polonie magnum duce[m] Lithwanie Russie Prussieq[ue[ d[omi]n[u]m et herede[m] [et]c. Non tamen in illud ipsum privilegiu[m] sed motu p[ro]prio regio serenitatis sue p[er] adhortatione[m] p[ro] instructio[n]e Regnicolaru[m] pro q[ue] regni eiusde[m] ac iustitie statu feliciter dirige[n]dis eide[m] privilegio a[n]nexis [et] ascriptis. Manda[n]teq[ue] sacra eadem Maiestate accuratissime castigatis. - [M.CCCCC.vi] [1506]. - [14], CLXXV, [6], CLXXVI-CCLXIII, [4], I-LXVIII lap. - Łaski, Jan (1456-1531)
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 689 vaizdai
UDK indeksas
3, 9
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis