ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Žemaičių vyskupijos seminarijos dokumentų fondas. XII : Seminarijos bibliotekos rankraščių ir knygų kolekcijos likutis. – [1500-1943]. 408 : Acta. Residentia seu Missionis Źoginensis ab ipsa fundatione incepta A. Dni 1763. - 1763-1788

Tipas icon tekstastekstas
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [1763-1788]
Apimtis 198 p., 1 kn; Archyvinė kopija: 2853MB Viešos prieigos kopija: 36MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lotynų lenkų
Pastabos
Rankr. dok. orig., rankr. nuorašai, spaud
Lot., lenk
Defekt
Su lipde „Ex Bibliotheca Seminarii Samogitiensis“, su antsp. „Metropolijos kunigų seminarijos inventorius Nr.13425“
Įrišta kartono virš., odiniai kampai ir raišteliai
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 2020 03 06
Žaiginio pranciškonų konventualų vienuolyno gautų Romos popiežių, Pranciškonų ordino ministro, Lietuvos ir Baltarusijos provincijos provincijolų, kt. raštų registravimo knyga. Yra 1785 m. ir 1786 m. vienuolyno vizitacijų aktai
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. 408: Acta. Residentia seu Missionis Źoginensis ab ipsa fundatione incepta A. Dni 1763. - 1763-1788. - 198 p., 1 kn
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 200 vaizdų
Susijusios grupės
, , ,
Susijusios vietos
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis