ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Žemės ūkis. - 1925-1944

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Žemės ūkio ministerija
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: žemės ūkio mokslo žurnalas : Žemės ūkio rūmų leidinys, 1927-1928; žemės ūkio mokslo žurnalas, 1929-1933; mėnesinis, iliustruotas žemės ūkio žurnalas, 1933; dvisavaitinis, iliustruotas žemės ūkio žurnalas, 1934-1937; mėnesinis iliustruotas žemės ūkio mokslo žurnalas, 1938; mėnesinis iliustruotas žemės ūkio politikos ir mokslo žurnalas, 1939, Nr. 1; žemės ūkio politikos ir mokslo žurnalas, 1939, Nr. 2-1944, Nr. 4
Red.: J. Aleksa, 1926; J. Krikščiūnas, 1927, Nr. 1, 3-13/14, 17/18-1939, Nr. 1; Balys Gaidžiūnas, 1939, Nr. 2-1940, Nr. 6, 1941, Nr. 1(210)-1944, Nr. 4; Antanas Musteikis, 1940, Nr. 7/8-1941, Nr. 1(209)
Red. komisija: L Krikščiūnas; J. Mickys; J. Paltarokas; Vl. Tiškus.; V. Vilkaitis, 1938
Išleid. vieta: [Kaunas], 1926; 1927, Nr. 1-5; 1928, Nr. 1-5; 1929, Nr. 1-10; 1930, Nr. 2-11; 1935, Nr. 17/18; 1936, Nr. 8
Leidėjai: žemės ūkio ministerija, 1926; Žemės ūkio rūmai, 1927-1937; 1939-1940, Nr. 7/8, 1941, Nr. 1(210)-1942, Nr. 5; Žemės ūkio departamentas, 1938 Žemės ūkio vadyba, 1942, Nr. 6-1944, Nr. 4 , 1938, Nr. 1-10/12; Žemės ūkio komisarijatas, 1940, Nr. 9-10; Žemės ūkio liaudies komisariatas, 1940, Nr. 11-1941, Nr. 1(209); 1942, Nr. 5; Žemės ūkio vadyba, 1942, Nr. 6-1944, Nr. 4
Nebuvo išleista 1941 vasario-rugsėjo mėn.
Matmenys: 23 cm, 1927; 1940, Nr. 1-5; 24 cm, 1928, 1929; 1932; 1939; 1940, Nr. 2-4; 25 cm, 1930; 1931; 1934-1938; 31 cm, 1933
Iš dalies pakeičia: Žemės ūkis, ISSN 1822-7015
Virš. paantr.: žemės ūkio ministerijos žurnalas : Žemės ūkio ministerijos leidinys, 1925-1928; žemės ūkio žurnalas : paukščių ūkio numeris I dalis, 1932, Nr. 2; žemės ūkio žurnalas : paukščių ūkio numeris II dalis, 1932, Nr. 3; žemės ūkio žurnalas : sodų ir daržų ūkio numeris, 1932, Nr. 9; dvisavaitinis iliustruotas žemės ūkio žurnalas : cukrinių runkelių numeris, 1935, Nr. 6; žemės ūkio politikos ir mokslo žurnalas, 1939, Nr. 1
Klaidos numeracijoje: 1937, Nr. 11/12(161 [i.e. 159/160]). 1937, Nr. 13/14(162 [i.e. 161/162])-19/20(168 [i.e. 167/168]). 1938, Nr. 10/12(184 [i.e. 182/184]) (lapkr. 15)
Su metinėmis turinio r-klėmis, 1928; 1930-1937; 1939; 1940. 1938 prie - 1939, Nr. 1
2 kartus per mėn.
Mėnesinis
Dvimėnesinis
Įvairaus dažnumo
UDK indeksas
63(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis