ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Žemės ūkis. - 1925-1944

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Žemės ūkio ministerija
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su metinėmis turinio r-klėmis, 1928; 1930-1937; 1939; 1940. 1938 prie - 1939, Nr. 1
2 kartus per mėn.
Mėnesinis
Dvimėnesinis
Įvairaus dažnumo
Paantr.: žemės ūkio mokslo žurnalas : Žemės ūkio rūmų leidinys, 1927-1928; žemės ūkio mokslo žurnalas, 1929-1933; mėnesinis, iliustruotas žemės ūkio žurnalas, 1933; dvisavaitinis, iliustruotas žemės ūkio žurnalas, 1934-1937; mėnesinis iliustruotas žemės ūkio mokslo žurnalas, 1938; mėnesinis iliustruotas žemės ūkio politikos ir mokslo žurnalas, 1939, Nr. 1; žemės ūkio politikos ir mokslo žurnalas, 1939, Nr. 2-1944, Nr. 4
Red.: J. Aleksa, 1926; J. Krikščiūnas, 1927, Nr. 1, 3-13/14, 17/18-1939, Nr. 1; Balys Gaidžiūnas, 1939, Nr. 2-1940, Nr. 6, 1941, Nr. 1(210)-1944, Nr. 4; Antanas Musteikis, 1940, Nr. 7/8-1941, Nr. 1(209)
Red. komisija: L Krikščiūnas; J. Mickys; J. Paltarokas; Vl. Tiškus.; V. Vilkaitis, 1938
Išleid. vieta: [Kaunas], 1926; 1927, Nr. 1-5; 1928, Nr. 1-5; 1929, Nr. 1-10; 1930, Nr. 2-11; 1935, Nr. 17/18; 1936, Nr. 8
Leidėjai: žemės ūkio ministerija, 1926; Žemės ūkio rūmai, 1927-1937; 1939-1940, Nr. 7/8, 1941, Nr. 1(210)-1942, Nr. 5; Žemės ūkio departamentas, 1938 Žemės ūkio vadyba, 1942, Nr. 6-1944, Nr. 4 , 1938, Nr. 1-10/12; Žemės ūkio komisarijatas, 1940, Nr. 9-10; Žemės ūkio liaudies komisariatas, 1940, Nr. 11-1941, Nr. 1(209); 1942, Nr. 5; Žemės ūkio vadyba, 1942, Nr. 6-1944, Nr. 4
Nebuvo išleista 1941 vasario-rugsėjo mėn.
Matmenys: 23 cm, 1927; 1940, Nr. 1-5; 24 cm, 1928, 1929; 1932; 1939; 1940, Nr. 2-4; 25 cm, 1930; 1931; 1934-1938; 31 cm, 1933
Iš dalies pakeičia: Žemės ūkis, ISSN 1822-7015
Virš. paantr.: žemės ūkio ministerijos žurnalas : Žemės ūkio ministerijos leidinys, 1925-1928; žemės ūkio žurnalas : paukščių ūkio numeris I dalis, 1932, Nr. 2; žemės ūkio žurnalas : paukščių ūkio numeris II dalis, 1932, Nr. 3; žemės ūkio žurnalas : sodų ir daržų ūkio numeris, 1932, Nr. 9; dvisavaitinis iliustruotas žemės ūkio žurnalas : cukrinių runkelių numeris, 1935, Nr. 6; žemės ūkio politikos ir mokslo žurnalas, 1939, Nr. 1
Klaidos numeracijoje: 1937, Nr. 11/12(161 [i.e. 159/160]). 1937, Nr. 13/14(162 [i.e. 161/162])-19/20(168 [i.e. 167/168]). 1938, Nr. 10/12(184 [i.e. 182/184]) (lapkr. 15)
UDK indeksas
63(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis