ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Tiesa / Rusijos social-demokratų darbininkų partija. - 1917-1994

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Lietuvių rajono R.S.D.D.P. [1917-1994]
Apimtis Archyvinė kopija: 1895MB Viešos prieigos kopija: 34MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Dvimėnesinis
Mėnesinis
Dvisavaitinis
Savaitinis
Įvairaus dažnumo
2 kartus per mėn.
Kasmetinis
2 kartus per metus
Ketvirtinis
Antr.: Tiesa (Social-Demokratas), 1918, bal. 18 (Nr. 22); Liaudies balsas, 1940, birž. 18 (Nr. 1)-birž. 25 (Nr. 5)
Nebuvo leista, 1923, 1931-1933
Išsp. rotatoriumi, 1919, lapkritis (Nr. 2), 1937, birž. 15 (Nr. 6)-gruod. 10 (Nr. 14), 1938, saus. 10 (Nr. 1)-spal. 15 (Nr. 17), 1939, geg. 5 (Nr. 6/7)-spal. 15 (Nr. 15), 1940, saus. 15 (Nr. 1)-kovo 15 (Nr. 3)
Numeracijoje yra klaidų
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2017 09 15
Kasdieninis
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Ištekliaus apimtis: 40 vaizdų
Ištekliaus apimtis: 6 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Skaitmenintas objektas iš: Tiesa. - Petrapilis, 1917-1994. - ISSN 0233-3147
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
UDK indeksas
3(474.5)(054), 070(474.5)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis