ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Naujoji gadynė / redaktorius Pijus Grigaitis (P. Grigaitis). - 1916-1917

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Lietuvių socialistų sąjunga Amerikoj
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Red.: Vincas Kapsukas, 1916, Nr. 4-1917, Nr. 4; Kazimieras Vidikas (Vidikas K.), 1917, Nr. 5-10
Red. komisija: Jurgis Baltrušaitis (J. Baltrušaitis), Leonas Prūseika (L. Pruseika), Kazimieras Vidikas (K. Vidikas) (redaktoriaus padėjėjai), 1917, Nr. 1-4; Jurgis Baltrušaitis (J. Baltrušaitis), Leonas Prūseika (L. Pruseika) (redaktoriaus padėjėjai), 1917, Nr. 5-9; Baltrušaitis Jurgis (J. Baltrušaitis), Kazys Daugirdas (J.V. Stalioraitis), Leonas Prūseika (L. Pruseika) (redaktoriaus padėjėjai), 1917, Nr. 10
1916 - su metine turinio r-kle
Mėnesinis

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis