ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Compendium universae philosophiae naturalis, praesertim ex libris 4. Aristotelis de mundo et caelo, item 2. de ortu et interitu, sub auspiciis perillustris ac reverendissimi domini d. Georgii Gabrielis Kolenda archimandritae Bereswieciensis etc. in alma Academia Vilnensi Soc[ietatis] Iesu / a Petro Serbinowicz artium et pholosophiae magisterii candidato, metaphysices auditore, publica disputatione propugnatum, anno 1649. mense Iunii die 15. - 1649. - [40] p.

Tipas icon tekstastekstas
Išleidimo duomenys Acad[emicis] Soc. Iesu
Apimtis frontisp., inic., vinj., [40] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lotynų
Pastabos
Sign.: [l-2], A-C4, D-D2, A-A4, [1]
XVII a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas / sudarė Daiva Narbutienė ir Sigitas Narbutas. - Vilnius, 1998, įr. 1067
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis