ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pradalgė. [D. 2] : Antroji pradalgė / J. Aistis, V. Alantas, S. Aliūnas, L. Andriekus, O.B. Audronė, A. Baronas, E. Cinzas, A.N. Dičpetris, J. Eigintas, A. Giedraitis, A. Giedrius, P.D. Girdžius, J. Gliauda, K. Grigaitytė, A. Gustatis, I. Joerg, J.A. Jūragis, J. Kralikauskas, A. Landsbergis, S. Laucius, P. Lembertas, A. Lukšytė, D. Mickutė-Mitkienė, B. Nausėda, P. Orintaitė, A. Prižgintaitė, B. Raila, G. Velička, A. Rūta, B. Rutkūnas, D. Sadūnaitė-Sealey, M.M. Slavėnienė, A. Šešplaukis, V. Šlaitas, J. Švaistas, L. Švalkus, A. Tyruolis, E. Tumienė, M. Vaitkus. - 1965. - 446, [2] p. - (Nidos knygų klubo leidinys)

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Apimtis 446, [2] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su V. Lozoraitienės autogr. ir spaudu: Lozoraičių bibliotreka
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka
Susijusios vietos
UDK indeksas
888.2(1-87)(082)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis