ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Draugas. - 1909-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Kunigų sąjunga [1909]
Apimtis Archyvinė kopija: 73442MB Viešos prieigos kopija: 968MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: laisvojo pasaulio lietuvių dienraštis, 1961, birž. 17 (Nr. 141)-1992, kovo 20 (Nr. 56); išeivijos lietuvių dienraštis, 1992, kovo 21 (Nr. 57)-1994, liep. 28 (Nr. 145); užsienio lietuvių dienraštis, 1994, liep. 29 (Nr. 146)-
Red.: Leonardas Šimutis, 1927-1951; Vytautas Bagdanavičius, 1951-1958; Viktoras Rimšelis, 1960-1962; Pranas Garšva, 1963-1992; Danutė Bindokienė, 1993-2006; Dalia Cidzikaitė, 2007-2013; Ramunė Lapas, 2013-
Red. leidinyje nurodyti tik nuo 1995 m.
Nuo 1949 šeštadieniais leista dalis 2
Buvo leidž. dviem, trimis ar net penkiomis dalimis iki 1973, dažniausia Velykų ir Kalėdų progomis
Publikavimo vieta: Chicago, Ill., 1912-
Leidėjai: Draugo bendrovė, 1916-1918; Tėvai Marijonai, 1920-1941; Lietuvių katalikų spaudos draugija, 1941-
Priedai: Laivas; Draugas. Mokslas, menas, literatūra; Turgus; Bičiulystė
Yra numeravimo klaidų
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15
3 kartus per savaitę
Savaitinis
Kasdieninis
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Draugas. - Wilkes Barre, Pa, 1909-
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 1832 vaizdai
Ištekliaus apimtis: 1608 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susijusios vietos
UDK indeksas
32(054), 325.2(474.5)(=882)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis