ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Draugas. - 1909-

Tipas icon tekstastekstas
Išleidimo duomenys Kunigų sąjunga [1909]
Apimtis Archyvinė kopija: 11953MB Viešos prieigos kopija: 226MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Priedas: Bičiulystė / redaktorė Ligija Tautkuvienė, Draugas, Wheaton, 2004-2007
Priedas: Draugas. Mokslas, menas, literatūra / Tėvai Marijonai, Chicago, Ill., 1951-
Priedas: Turgus, Draugas, Chicago, Ill., [1999]-
Yra numeravimo klaidų
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15
Savaitinis
Kasdieninis
Paantr.: laisvojo pasaulio lietuvių dienraštis, 1917-1992, Nr. 56; išeivijos lietuvių dienraštis, 1992, Nr. 57 -1994, Nr. 145; užsienio lietuvių dienraštis, 1994, Nr. 146-
Nuo [1949] leista dalis 2
Išleid. vieta: Chicago, Ill., 1912-
Leidėjai: Draugo bendrovė, 1916-1918; Tėvai Marijonai, 1920-
Priedas: Laivas, 1920-1921
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Draugas. - Wilkes Barre, Pa, 1909-
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 548 vaizdai
Ištekliaus apimtis: 1608 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susijusios vietos
UDK indeksas
32(054), 325.2(474.5)(=882)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis