ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Summa, abá Trumpas iszguldimas ewangeliv szwentu per wisus meatus dienomis nedelos báźnićiose krikśćioniszkose skaytomu ... / [iš lenkų k. vertė S. Minvydas ir J. Božimovskis vyresn.]. - 1653

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys drukawoia Ioachimas Iurgis Rhetas [1653]
Apimtis inic., vinj., [2], 288 p.; Archyvinė kopija: 230MB Viešos prieigos kopija: 53MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Versta iš lenkų k.
Aut. ir vertėjai nurodyti pratarmėje (lenk.)
1-oji laida išėjo 1653 m.
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: Karaliaučius : L. K. Radvilaitės lėšos, 1684 (Karaliaučius : Reussnerio sp.)
Antr. p. orn. rėmelyje
Got., lot. šriftas
Išleista kartu su kitomis knygomis „Psolmay Dowida szwenta“ ; „Maldos krikscioniszkos, wisokiam meatuy ir reykalams bendriems prigulinćios ...“ ; „Katechismas, aba Trumpas pamoksłas wieros krikśćioniszkos del waykialu maźu“ bendru antr. lapu „Kniga nobaznistes krikśćioniszkos ant gárbos Diewuy Traycey Sżwentoy wienatijam ant wartojimá báźnićioms dides Kunigistes Lietuwos iszduotá“ su bendromis dedikacijomis bei pratarme
Egz. def. ir trūksta bendro antr. lapo
Def. egz. ir trūksta bendro antr. lapo
Def. egz.
Series librorum, qui bibliothecae in Prussia Regiae augmento Radziviliano, post editum hujus anno 1673 catalogum, novi accessere. Regiomonti, 1712, p. [8]
Nezabitauskis P. [42]
Jocher 4410a
Estreicher VIII 285-286
Estreicher IX Papild. p. CCXXI
Estreicher XI Papild. p. 62
Estreicher XXII 85
Estreicher XXIII Papild. p. XX, XXI, XXXII
Estreicher XXX 45-46
Stankevičius 48-51
Baltramaitis 46
Biržiška I, II-IV/II (1-osios d. 1-ieji, 2-ieji, 3-ieji ir 4-ieji papild.) 67
Kaunas D. Krokuvos lietuviškoji knyga // Tarp knygų, 1992, Nr. 9, p. 16
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 02 14
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 293 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Summa, abá Trumpas iszguldimas ewangeliv szwentu per wisus meatus dienomis nedelos báźnićiose krikśćioniszkose skaytomu … / [iš lenkų k. vertė S. Minvydas ir J. Božimovskis vyresn.]. - [2-oji laida]. - Kiedaynise, 1653. - [2], 288 p.
UDK indeksas
264-062:284.2(474.5), 284.2(474.5):264-062
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis