ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos virėja, arba, Aiškus pamokinimai ir parodymai kaip virti ir taisyti visokius gardžius, puikius ir sveikus valgius ir daryti skanius naminius gėrimus / [sudėjo Aldonė V.]. - 1907

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys išleido savo pinįgais J.K. [J. Kriaučiūnas] ir S.B. [S. Banaitis] [1907]
Apimtis 256 p.; Archyvinė kopija: 174MB Viešos prieigos kopija: 37MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. nurodytas virš. slapyv.
Virš. antr.: Lietuvos virėja : aiškųs pamokinimai ir parodymai, kaip virti, kepti ir taisyti visokius puikius valgius...
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 6658. - Kaunas, D. Spaudos tiražai 1905-1914 metais // Knygotyra. 1985. T. 10, sąs. 1 (1982), p. 72
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 02 22
K n. t a i p p a t: J. Kriaučiūnas. Lietuvos šeimininkėms / J.K. ir S.B., p. 3
Tiražas [5000] egz.
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Lietuvos virėja, arba, Aiškus pamokinimai ir parodymai kaip virti ir taisyti visokius gardžius, puikius ir sveikus valgius ir daryti skanius naminius gėrimus : Lietuvos šeimininkių labui / [sudėjo Aldonė V.]. - [Kaunas], 1907. - 256 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 256 vaizdai
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
641.55(474.5)(083.12)
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis