ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Городским и земским полициям. [Inc.:] Вскоре после обнародования высочайшаго его императорского величества манифеста ... - po 1861 V 5

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys [1861]
Apimtis [1] lap.; Archyvinė kopija: 1MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
rusų lietuvių
Pastabos
Gretut. tekstas rus., liet.
Aprašyta pagal mikrofilmą ir bibliogr. šaltinius
Teksto gale: Генерал-адьютант Назимов. No 4392, 5 мая 1861 года, г. Вильно = Jenerołas-adjutontas Nazimovas. Nr. 4392, 5 giagužio 1861 metu, m. Wilnas
Virš antr.: Копия. Циркулярно = Iszraszas. Kursorja
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 03 27
Tiražas virš 150 egz.
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Городским и земским полициям. [Inc.:] Вскоре после обнародования высочайшаго его императорского величества манифеста … : [Vilniaus generalgubernatoriaus V.I. Nazimovo 1861 m. geg. 5 d. aplinkraštis-įsakymas miestų ir zemstvų policijai išaiškinti bruzdantiems valstiečiams baudžiavos panaikinimo manifestą]. - [Vilnius, po 1861 V 5]. - [1] lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 4 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
947.45.051(093), 34(474.5)(093)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis