ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

[„Vienybės lietuvninkų“ leidėjo diskusija su ateistiškai nusiteikusiais Lietuvių mokslo draugijos nariais]. Priedas 2. Mieli broliai! „Pas manę ateina didelė daugybė gromatų su uźklausymu, koki cźia do vaidai darosi ...“ / [Jůzas Pauksztys]

Tipas icon tekstastekstas
Apimtis 2 p.; Archyvinė kopija: 3MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Prieštekst. antr.: Supplement to „Vienybe lietuv.“, [1892], Nr. 28
Kserokopija
LB-A II 2669
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 04 04
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: [„Vienybės lietuvninkų“ leidėjo diskusija su ateistiškai nusiteikusiais Lietuvių mokslo draugijos nariais]. [D. 2]: Priedas 2. Mieli broliai! „Pas manę ateina didelė daugybė gromatų su uźklausymu, koki cźia do vaidai darosi …“ : [su Lietuvių mokslo draugijos nario K. Adomaičio laišku A. Burbai]. - 2 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
UDK indeksas
061.22(73)(=882)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis