ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuviszkoji draugystē „Byrutē“. „Kas szendien nemato, kaip lietuvininku jauniejie, pametę paproczius ir kalbą savo tēvu, tampa vokieczeis ...“ / [Perdētinis lietuviszkosios draugystēs „Byrutēs“ Jurgis Mikszas]. - 1885

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys s.n. [1885]
Apimtis [2] p.; Archyvinė kopija: 2MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprašyta pagal kserokopiją
Parašas teksto gale
Spaustuvė nurodyta teksto gale
Išleid. m. nustatyti pagal bibliogr. šaltinius
Kserokopija
Baltramaitis 1288
Biržiška III 2517 ir papild. 2524a
LB-A II 2003
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 04 11
Tiražas 70 egz.
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Lietuviszkoji draugystē „Byrutē“. „Kas szendien nemato, kaip lietuvininku jauniejie, pametę paproczius ir kalbą savo tēvu, tampa vokieczeis …“ : [atsišaukimas, skelbiantis draugijos įkūrimą, raginantis būti jos nariais, nes tik susivienijus galima atsispirti germanizacijai] / [Perdētinis lietuviszkosios draugystēs „Byrutēs“ Jurgis Mikszas]. - [S.l., 1885]. - [2] p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 3 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
061.23(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis