ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

„Lietuvos studentijai valdžia neleido suruošti mitingo, kuriame norėta aiškiai pabrėžti, kad svetimtaučiai žiauriai stabdo mūsų tėvynės pažangą ...“ / V. D. U. studentija. - apie 1938

Tipas icon tekstastekstas
Išleidimo duomenys s.n. [1938]
Apimtis [1] p.; Archyvinė kopija: 2MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
V. D. U.: Vytauto Didžiojo universitetas
Išsp. daugin. prietaisu
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 06 21
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: „Lietuvos studentijai valdžia neleido suruošti mitingo, kuriame norėta aiškiai pabrėžti, kad svetimtaučiai žiauriai stabdo mūsų tėvynės pažangą …“ : [atsišaukimas apie rengiamą V. D. U. studentų streiką, reikalaujant pakeisti Lietuvos vyriausybę ir sugrąžinti prof. Augustiną Voldemarą] / V. D. U. studentija. - [Kaunas, apie 1938]. - [1] p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 1 vaizdas
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
UDK indeksas
323.221.28-057.875(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis