ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

„Vytautui Didžiajam pagerbti sekmadienį, birželio 22 d., Vytauto Kalno ąžuolyne ateitininkų statoma V. Bičiūno parašyta ir jo paties režisuojama misterija „Amžių karžygys“ ...“ / rengėjai. - 1930

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys s.n. [1930]
Apimtis Archyvinė kopija: 2MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 06 21
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: „Vytautui Didžiajam pagerbti sekmadienį, birželio 22 d., Vytauto Kalno ąžuolyne ateitininkų statoma V. Bičiūno parašyta ir jo paties režisuojama misterija „Amžių karžygys“ …“ : [skelbimas] / rengėjai. - [Kaunas, 1930]
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
UDK indeksas
792.2(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis