ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Mokykla ir gyvenimas / redaktorius Stasys Brašiškis (St. Brašiškis). - 1920-1941

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Liet[uvos] mok[ytojų] prof[esinės] sąjungos Centro valdyba [1920-1941]
Apimtis ; Archyvinė kopija: 4220MB Viešos prieigos kopija: 2191MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Priedai: Busilas, A. Pedagogikos pagrindai : [3 d.]. - 1922, vas. 28-1923, gegužė. - Spausdinama 1922, Nr. 2-1923, Nr. 3, 4/5 puslapiuose; Naujosios pr. mokyklų programos : priedas. - [1935, rugsėjis]. - Spausdinama 1935, Nr. 8/9 puslapiuose; Vidurinės mokyklos programų projektai : priedas. - [1936, rugsėjis]. - Spausdinama 1936, Nr. 7/9 puslapiuose; Šešerių metų pradžios mokyklos programos / „Mokyklos ir gyvenimo“ leidinys. - 1937, sausis. - Spausdinama 1937, Nr. 1 puslapiuose
Virš. paantr.: Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos mėnes[inis] laikraštis, skiriamas pedagogijos, mokslo ir mokytojų profesijos reikalams : [žurnalas], 1921, Nr. 6/7-12; Lietuvos mokytojų prof[esinės] sąjungos mėnesinis laikraštis : [žurnalas], 1922-1924; 1905-1925 : Lietuvos mokytojų prof [esinės] s[ąjun]gos 20 metų sukaktuvėms paminėti jubiliejinis numeris, 1925, Nr. [5]; Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos laikraštis, 1925-1932 ; 1920-1930 : Dešimties metų gyvavimo sukaktuvėms paminėti, 1930, Nr. 6
Paantr.: Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos laikraštis, skiriamas paidagogijos, mokslo ir mokytojų profesijos reikalams : [žurnalas], 1921, Nr. 3-5; Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos laikraštis, skiriamas pedagogijos, mokslo ir mokytojų profesijos reikalams : [žurnalas], 1921, Nr. 6/7-1934; Lie[uvos] mok[ytojų] profesinės sąjungos organas : [žurnalas], 1935-1936, Nr. 1; Liet[uvos] mok[ytojų] profesinės draugijos organas : [žurnalas], 1936, Nr. 2-1940
Red.: Busilas, Antanas (Busilas, A.), 1921, Nr. 6/7-1923, Nr. 1; (ats. red.) - 1934, Nr. 8/9-1938, Nr. 2; Kvieska, Vincas (Kvieska, V.), 1923, Nr. 2-1929; [Žiugžda, Juozas, 1926-1928]; Geniušas, Juozas (Geniušas, J.), 1930-1933, Nr. 3; Lazauskas, Juozas (Lazauskas, J.), 1933, Nr. 4-1934, Nr. 6/7; Laužikas, Jonas, 1938, Nr. 3-1939, Nr. 2; Ambraška, Jurgis, 1939, Nr. 3-1940; [Murka, Jonas]
Red. komisija: [Brašiškis, Stasys; Busilas, Antanas; Murka, Jonas - 1920-?]; Busilas, Antanas (Busilas, A.) (ats. red.); Čižiūnas, Vaclovas (Čižiūnas, V.); Tamošaitis, Antanas (Tamošaitis, A.) - 1934, Nr. 8/9-1937, Nr. 3; Busilas Antanas (Busilas, A.) (ats. red.); Čižiūnas, Vaclovas (Čižiūnas, V.); Lazauskas, Juozas (Lazauskas, J.) - 1937, Nr. 4-1938, Nr. 1; Ambraška, Jurgis (Ambraška, J.); Čižiūnas, Vaclovas (Čižiūnas, V.); Laužikas, Jonas (Laužikas, J.) - 1938, Nr. 2-1939, Nr. 2 (ats. red. - 1938, Nr. 4-1939, Nr. 2); Ambraškas, Jurgis (Ambraška, J.) (ats. red.); Čižiūnas, Vaclovas (Čižiūnas, V.); Ruzgas, Vincas (Ruzgas, V.) - 1939, Nr. 3-1940
Išleista vietoje „Beraščio“
Klaidos numeracijoje: 1921 virš. - Nr. 5 [i.e. 1(5)] (sausis), Nr. 6/7(9/10 [i.e. 10/11]), 8/9(11/12 [i.e. 12/13]), 10/11(13/14 [i.e. 14/15]), 12(15 [i.e. 16]). Antr. p. 1921 - Nr. 1 [i.e. 1(5)] (sausis), Nr. 4(8) [i.e. 5(9)] (bal. 20), Nr. 5/6(9/10) [i. e. 6/7 (10/11)] (liep. 25), Nr. 5/6(9/10) [i.e. 8/9(12/13)] (liep. 25 [i.e. spal. 25]), Nr. 10(13) [i.e. 10/11(14/15)] (lapkr. 10), Nr. 12(15 [i.e. 16]) (gruod. 20). Antr. p. 1922 - Nr. 9(23) [i.e. 10(24)]; 1922, Nr. 5/6(20 [i.e. 20/21]) (gegužė/birželis)-8(22 [i.e. 23]) (spalis/lapkritis); antr. p. M. 3, 1922, Nr. 9(23) (gruodis) [i.e. M. 4, 1923, Nr. 1(23) (sausis)]; 1937, Nr. 1(152) (sausis) pažymėti du numeriai. Vienas iš jų (viršelyje nurodyta teisingai) turėtų būti Nr. 2(153) (vasaris). 1937, Nr. 8/9(158/159 [i.e. 159/160]) (rugpjūtis/rugsėjis-11/12(161/162 [i.e. 162/163]) (lapkritis/gruodis)
Turinio rodyklė: 1924; 1926-1929; 1931; 1932; 1934; 1935; 1938; 1939 - su metine rodykle
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 07 16
Mėnesinis
dvimėnesinis
ketvirtinis
Leidėjai: Liet[uvos] mokytojų prof[esinės] d[raugi]jos valdyba, 1936, Nr. 3; 1937-1940; L[ietuvos] mok[ytojų] prof[esinė] d[raugi]ja, 1936, Nr. 4-11; nenurodyta, 1936, Nr. 12
Išleid. vieta: Kaunas, 1921, Nr. 6/7-1940
Matmenys: 23 cm, 1920-1922; 1928; 24 cm, 1924; 1929-1934; 24-25 cm, 1925; 1927; 25 cm, 1923; 1926; 1935-1940
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Mokykla ir gyvenimas. - Šiauliai, 1920-1941
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 6076 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis