ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Mokykla ir gyvenimas / redaktorius Stasys Brašiškis (St. Brašiškis). - 1920-1941

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Centro valdyba [1920-1941]
Apimtis ; Archyvinė kopija: 4220MB Viešos prieigos kopija: 1124MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos laikraštis, skiriamas paidagogijos, mokslo ir mokytojų profesijos reikalams, 1921, Nr. 3-5; Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos laikraštis, skiriamas pedagogijos, mokslo ir mokytojų profesijos reikalams, 1921, Nr. 6/7-1934, Nr. 12; Lieuvos mokytojų profesinės sąjungos organas, 1935, Nr. 1-1936, Nr. 1; Lietuvos mokytojų profesinės draugijos organas, 1936, Nr. 2-1941, Nr. 19/20
Red.: A. Busilas, 1921, Nr. 6/7-1923, Nr. 1; (ats. red.) - 1934, Nr. 8/9-1938, Nr. 2; V. Kvieska, 1923, Nr. 2-1929, 1926-1928; J. Geniušas, 1930-1933, Nr. 3; J. Lazauskas, 1933, Nr. 4-1934, Nr. 6/7; Jonas Laužikas, 1938, Nr. 3-1939, Nr. 2; Jurgis Ambraška, 1939, Nr. 3-1941, Nr. 19/20
Leidėjai: Lietuvos mokytojų profesinė draugija, 1936, Nr. 4-11; nenurodyta, 1936, Nr. 12; Lietuvos mokytojų profesinės draugijos valdyba, 1936, Nr. 3; 1937-1941, Nr. 19/20
Publikavimo vieta: Kaunas, 1921, Nr. 6/7-1941, Nr. 19/20
Yra numeravimo klaidų
Su met. turinio r-klėmis
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 07 16
Mėnesinis
Dvimėnesinis
Ketvirtinis
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
NOC-OKLR
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Mokykla ir gyvenimas. - Šiauliai, 1920-1941
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 6076 vaizdai
UDK indeksas
331.105.44(474.5)(051), 37.091(474.5)(051), 37(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis