ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Nepriklausoma Lietuva / [redaktorius Viktoras Dagilis]. - 1941-2001

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Kanados lietuvių taryba [1941-2001]
Apimtis Archyvinė kopija: 17501MB Viešos prieigos kopija: 1003MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Red.: Marija Aukštaitė (red.), Jonas Yla (red. padėjėjas), t. 1, Nr. 1 (1942, vasaris)-t. 2, Nr. 12/13 (1943, vasaris/kovas); Marija Aukštaitė (vyr. red.), Algirdas Navikevičius (red.), Jonas Yla (red. padėjėjas), t. 2, Nr. 14 (1943, balandis)-t. 2, Nr. 16 (1943, birželis); Marija Aukštaitė (vyr. red.), Algirdas Navikevičius (red.), t. 2, Nr. 17 (1943, liepa); Jonas Yla (red.), Nr. 18/19 (1943, rugpjūtis/rugsėjis)-Nr. 46/47 (1946, kovas/balandis); [Marija Arlauskaitė], Nr.48/49 (1946, gegužė/birželis)-Nr. 65/66 (1947, spalis/lapkritis); [Leonas Girinis], 1947, gruod. 20 (Nr. 1(67))-1948, lapkr. 19 (Nr. 21(87)); Pr. Rudinskas, 1948, lapkr. 26 (Nr. 22(88))-1949, saus. 7 (Nr. 1(93)); Jonas Kardelis, 1949, saus. 14 (Nr. 2 (94))-1968, lapkr. 20 (Nr. 46(1122)); Henrikas Nagys (vyr. red.), Vacys Žižys (vyr. red. pav.), 1968, lapkr. 27 (Nr. 47(1123))-1969, rugs. 24 (Nr. 36(1166)); Henrikas Nagys (vyr. red.), 1969, spal. 1 (Nr. 40(1167))-1970, liep. 1 (Nr. 26(1205)); R.E. Maziliauskas, 1970, liep. 15 (Nr. 1206)-1972, kovo 22 (Nr. 1289); J. Petrėnas, 1972, geg. 31 (Nr. 1299)-1973, birž. 6 (Nr. 23(2049)); Pranas Paukštaitis, 1973, birž. 13 (Nr. 24(2050))-1979, [liep. 11 (Nr. 28/30)]; Birutė Nagienė, 1979, [spal. 2 (Nr. 41)]-2001, gruod. 10 (Nr. 24/25)
Redakcinis kolektyvas: J. Viliušis, E. Kardelienė, L. Girinis-Norvaiša, J. Šiaučiulis, J. Gedvila, P. Klezas, 1972, kovo 29 (Nr. 1290)-geg. 24 (Nr. 1298)
Leidinio tipas: žurnalas, vol. 1, no. 1 (1941, vasaris)-Nr. 65/66 (1947, spalis/lapkritis); laikraštis, 1947, gruod. 20 (Nr. 1(67))-2001, gruod. 10 (Nr. 24/25)
Publikavimo vieta: Montreal, t. 1, Nr. 1 (1942, vasaris)-2001, gruod. 10 (Nr. 24/25)
Leidėjas: Kanados lietuvių centro taryba, 1947, gruod. 20 (Nr. 1(67))-1959, vas. 4 (Nr. 6(620)); Kanados lietuvių centro taryba ir spaudos bendrovė „Nepriklausoma Lietuva“, 1959, vas. 11 (Nr. 7(621))-1968, lapkr. 20 (Nr. 46(1122)); spaudos b-vė „Nepriklausoma Lietuva“, 1968, lapkr. 27 (Nr. 47(1123))-2001, gruod. 10 (Nr. 24/25)
Išleista ne spaustuviniu būdu, 1941-Nr. 65/66 (1947, spalis/lapkritis)
1974, bal. 4 (Nr. 14(2040)) su specialiu priedu „Daugiakultūrė Kanados vyriausybės politika“
Daug numeravimo klaidų
Nuo 1970, liep. 15 (Nr. 1206) iki 1972, gruod. 20 (Nr. 2026) nėra metinės numeracijos
1976-2001 nėra ištisinės numeracijos
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 10 15
Dvisavaitinis
Savaitinis
Įvairaus dažnumo
Mėnesinis
Paantr.: Kanados lietuvių kultūrinio gyvenimo žurnalas, t. 1, Nr. 3 (1942, balandis/gegužė)-Nr. 65/66 (1947, spalis/lapkritis); lietuvių savaitraštis, 1979, [spal. 3 (Nr. 41)]-1990, gruod. 18 (Nr. 51/52); dvisavaitinis lietuvių laikraštis, 1991, saus. 9 (Nr. 1)-2001, gruod. 10 (Nr. 24/25)
Metrikos paantr.: Kanados lietuvių laikraštis, 1947, gruod. 20 (Nr. 1(67))-1950, spal. 5 (Nr. 39(182))
Redaktoriai ne visada nurodyti leidinyje
Skaitmenintas objektas iš: Nepriklausoma Lietuva. - Toronto, 1940-2001. - ISSN 0047-9357
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 1654 vaizdai
Ištekliaus apimtis: 3684 vaizdai
Originalas suskaitmenintas JPEG, TIFF formatais; vartotojo kopija - JPEG formatais
InC-EDU
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Susijusios vietos
UDK indeksas
325.2(71)(=882)(054), 3(474.5)(054), 008(474.5)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis