ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Keleivis / [redaktorius M. Paltanavičia]. - 1905-1979

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys A. Žvingilas [1905-1979]
Apimtis Archyvinė kopija: 1277MB Viešos prieigos kopija: 23MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Redaktoriai ir leidėjai laikraštyje nunurodyti. Jie nustatyti remiantis „Lietuvių enciklopedija“ ir proginiais straipsniais pačiame laikraštyje
Paantr.: nenurodyta, 1945-1979
Red.: Jonas Januškis, 1945-1953, birž. 24; Jackus Sonda, 1953, liep. 1-1979, geg. 15
Leidėjai: J. Gegužis, 1908-1943; Stasys ir Margarita Michelsonai, 1943-1945, birželis; Lietuvių socialistų sąjunga, 1945, liep. 1-1979
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 12 10
Savaitinis
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Keleivis. - South Boston, Mass., 1905-1979
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 40 vaizdų
Ištekliaus apimtis: 1503 vaizdai
Red. Jonas Januškis, 1945-1953, birž. 24; Jackus Sonda, 1953, liep. 1-1979, geg. 15
Paantr. nenurodyta: 1945-1979
Redaktoriai ir leidėjai laikraštyje nenurodyti. Jie nustatyti remiantis "Lietuvių enciklopedija" ir proginiais laikraščio straispniais.
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis