ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Keleivis / [redaktorius M. Paltanavičia]. - 1905-1979

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys A. Žvingilas [1905-1979]
Apimtis Archyvinė kopija: 2547MB Viešos prieigos kopija: 517MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių anglų
Pastabos
Dalis teksto angl.
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Paantr.: geriausias visuomeniškas laikraštis : Lithuanian weekly, 1908, saus. 2 (No. 1)-geg. 21 (No. 21), birž. 18 (No. 25)-rugs. 24 (No. 39); parankiausias darbo žmonių laikraštis : Lithuanian weekly, 1908, spal. 1 (No. 40)-1910, rugs. 22 (No. 38); darbo žmonių laikraštis : Lithuanian weekly, 1910, rugs. 29 (No. 39)-1940, birž. 12 (No. 24); nenurodyta, 1945-1979
Metr. paantr.: sanvaitinis laikraštis : the Lithuanian weekly, 1905-1907, 1908, saus. 2 (No. 1)-geg. 21 (No. 21), birž. 18 (No. 25)-rugs. 24 (No. 39); geriausis darbo žmonių laikraštis, 1917, kovo 7 (No. 10)-geg. 2 (No. 18), geg. 30 (No. 22), birž. 20 (No. 25)-rugpj. 15 (No. 33), rugs. 12 (No. 32)-spal. 17 (No. 42), gruod. 5 (No. 49)-gruod. 26 (No. 52), 1918, geg. 15 (No. 20), liep. 10 (No. 28), 1919, liep. 30 (No. 31), rugs. 17 (No. 38), gruod. 24 (No. 52), 1920, saus. 14 (No. 2), saus. 28 (No. 4), vas. 4 (No. 5), vas. 25 (No. 8), kovo 10 (No. 10)-gruod. 22 (No. 51), 1921, vas. 2 (No. 5), vas. 9 (No. 6), kovo 9 (No. 10), kovo 16 (No. 11), geg. 25 (No. 21), rugpj. 3 (No. 31)
Red.: [Jonas Boleslovas Smelstorius], 1906; [Pijus Bukšnaitis], 1906-1908, rugs. 24 (No. 39); [Antanas Montvydas], 1908; [Stasys Michelsonas], 1908, spal. 1 (No. 40)-1940; Jonas Januškis, 1945-1953, birž. 24; Jackus Sonda, 1953, liep. 1-1979, geg. 15
Leidėjai: J. Gegužis, 1908-1943; [S. Michelsonas (fakt. leid.)], 1930-1940; S. ir M. Michelsonai, 1943-1945, birželis; Lietuvių socialistų sąjunga, 1945, liep. 1-1979
Yra klaidų numeracijoje
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 12 10
Savaitinis
InC-EDU
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Keleivis. - South Boston, Mass., 1905-1979
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 432 vaizdai
Ištekliaus apimtis: 1503 vaizdai
Leidėjai: J. Gegužis, 1908-1943; Stasys ir Margarita Michelsonai, 1943-1945, birželis; Lietuvių socialistų sąjunga, 1945, liep. 1-1979
Red. Jonas Januškis, 1945-1953, birž. 24; Jackus Sonda, 1953, liep. 1-1979, geg. 15
Paantr. nenurodyta: 1945-1979
Redaktoriai ir leidėjai laikraštyje nenurodyti. Jie nustatyti remiantis "Lietuvių enciklopedija" ir proginiais laikraščio straispniais.
UDK indeksas
314.151.3-054.72(73)(=172)(054), 3(474.5)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis