ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

E. Steponaičio raštai / tvarkė Liudas Gira. - 1912

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys s.n.] [1912]
Apimtis portr., [2], XXVII, 128 p.; Archyvinė kopija: 117MB Viešos prieigos kopija: 18MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2013 03 12
T u r i n y j e: J. Baltrušaitis. Kelyje: „Saulėleidžio purpuras gęsta ir bąla...“ : [eilėraštis]. - J. Mikuckis. Pas draugo Ed. Steponaičio kapą: „Pavasarį tave mirtis pas’tiko...“ : [eilėraštis]. - H. Sienkiewicz. Motyna. - M. Sm-lis. A. a. Edmundo Steponaičio paminėjimui: „Štai sunkiąją naštą į šalį padėjęs...“ : [eilėraštis]. - E. Steponaitis. Lietuvos daina ; Kalėdų naktis ; Dievas ; Poėta : (vaizdelis) ; Vasaros poilsin ; Vasara ; Iš Kauno dėžutės ; Sodne ; Solovjovas ir Tolstojus ; Iš Vilniaus mugės ; Ubagas ; Pro domo sua ; Fragmentas. - M. Šeižys-Dagilėlis. Edmundas Steponaitis: „Verk, tėvyne! vėl galiūnų...“ : [eilėraštis] / M. Dagilėlis. - S. Tijūnaitis. Jaunutis paukštelis: „Tamsioji naktis jau praslinko - praėjo...“ : [eilėraštis]. - M. Vaitkus. Edm. Steponaičiui mirus: „Kilo žvaigždelė, kilo, žibėjo...“ : [eilėraštis]. - Baldero mokslas : (norvegų legenda). - Gailesio šaltinis : (Indijos legenda). - Л.Н. Aфанасьев. „Kaip tyku stojos man širdy...“ : [eilėraštis] / Leonid Afanasjev. - Н.B. Гоголь. Gegužės naktis, arba Paskendusi / N.V. Gogol. -
Л. Дудин. Vanitas vanitatum: „Ta meilė - poėma. Meiliai manyje...“ : [eilėraštis] / L. Dudin. - A.B. Koльцов. Giria: „Ko, plati giria...“ : (A.S. Puškino atminimui) : [eilėraštis] / A. Kolcov. - A.Н. Maйков. Daina: „Kaip aš tave pabučiuočia!..“ ; Pavasaris: „Žydrioji meilute...“ : [eilėraščiai] / Ap. Maikov. - Н.A. Нeкрacoв. Kaimo vaikai: „Ir vėlei aš kaime. Šautuvas man kaista...“ : [eilėraštis] / N. Nekrasov. - Н.П. Огарёв. „Kaip garsas, virpantis erdvybėj...“ : [eilėraštis] / N.P. Ogariov. - Я.П. Полонский. „Kas gi ji man?! - ne pati, ne jaukintinė...“ : [eilėraštis] / J.P.Polonskij. - A.C. Пушкин. Žiemos vakaras: „Pūga miglom dangų traukia...“ ; „Viskas mano, tarė auksas...“ ; Kaimas: „Aš sveikinu tave, apleistas kampeli...“ : [eilėraščiai] / A. Puškin. - И.C. Тургенев. „Kaip meilios, šviežios buvo rožės...“ ; Šnekėsis ; Mes da pakariausim ; Aplankymas ; Necessitas - Vis - Libertas / I. Turgenev. - Ф.И. Тютчев. Pavasario lietus: „Aš myliu lietų metų rytą...“ : [eilėraštis] / F.J. Tiutčev
K n. t a i p p a t: L. Gira. Edmundas Steponaitis : (1892-1908 m.) / Liudas Gira, p. I- XXII
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: E. Steponaičio raštai : pilnas pomirtinis eilių ir prozos rinkinys / tvarkė Liudas Gira. - [Kaunas?, 1912. - [2], XXVII, 128 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 168 vaizdai
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
UDK indeksas
888.2-1, 888.2-3
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis