ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Tėviškės žiburiai. - 1949-2020

Tipas icon tekstastekstas
Išleidimo duomenys Kanados lietuvių katalikų d-ja "Žiburiai" [1949-2020]
Apimtis Archyvinė kopija: 1430MB Viešos prieigos kopija: 321MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: lietuvių laikraštis = Lithuanian bi–weekly
Nuo 2020, birželio leidž. tik elektroninė laida
Publikavimo vieta: Mississauga (Ont.) 1961, Nr. 1-2020, Nr. 13
Prieinamas per internetą. URL.: http://www.tevzib.com
Savaitinis
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 494 vaizdai
Ištekliaus apimtis: 3895 vaizdai
InC-EDU
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Tėviškės žiburiai. - Torontas, 1949-. - ISSN 0040-4063
UDK indeksas
314.151.3-054.72(=172)(054), 3(474.5)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis