ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Tėviškės žiburiai / [redaguoja kolektyvas, redaktorius dr. A. Šapoka]. - 1949-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija [1949]
Apimtis Archyvinė kopija: 1271MB Viešos prieigos kopija: 287MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Gretut. antr.: The Lights of Homeland, 1963, saus. 3 (Nr. 1(677))-
Paantr.: lietuvių savaitraštis, 1963, saus. 3 (Nr. 1(677))-1986, gruod. 16 (Nr. 51/52(1922/1923)), 1989, saus. 3 (Nr. 1(2028))-
Red.: A. Šapoka, Pr. Gaidamavičius, 1954, birž. 24 (Nr. 25(234))-1961, kovo 16 (Nr. 11(583)); Pr. Gaidamavičius, 1961, kovo 23 (Nr. 12(584))-1961, birž. 29 (Nr. 26(598)); Pr. Gaidamavičius (vyr. red.), A. Rinkūnas (red. pav.), 1961, liep. 6 (Nr. 27(599)-1967, bal. 3 (Nr. 15(898))?; Pr. Gaidamavičius (red.), A. Rinkūnas (pav.), Vyt. Kastytis (red. narys), 1967, geg. 11 (Nr. 19(902))?-1968, bal. 25 (Nr. 17(952)); Pr. Gaidamavičius (nuo 1984, vas. 9 (Nr. 6(1773))- Pr. Gaida), Vyt. Kastytis, 1968, geg. 2 (Nr. 18(953))-1988, gruod. 6 (Nr. 49(2024)); Pr. Gaida, Vyt. Kastytis, J. Andrulis, Vyt. Balčiūnas, Č. Senkevičius, 1988, gruod. 13 (Nr. 50(2025))-1993, gruod. 21 (Nr. 52(2287)); Pr. Gaida, Vyt. Kastytis, R. Sakalaitė-Jonaitienė, Vyt. Balčiūnas, Č. Senkevičius, 1994, saus. 4 (Nr. 1(2288))-1994, lapkr. 29 (Nr. 48(2335)); Pr. Gaida, Vyt. Kastytis, R. Sakalaitė-Jonaitienė, Č. Senkevičius, G. Gaižutienė, 1994, gruod. 6 (Nr. 49(2336))-1998, liep. 28 (Nr. 31/32(2526/2527)); Pr. Gaida, R. Sakalaitė-Jonaitienė, Č. Senkevičius, G. Gaižutienė, 1998, rugpj. 18 (Nr. 33/34(2528/2529))-
Išleid. vieta: Mississauga (Ont.), 1974, liep. 11 (Nr. 27/28(1274/1275))-
Leidėjas: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija „Žiburiai“, 1967?-
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2013 03 21
Savaitinis
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Tėviškės žiburiai. - Torontas, 1949-. - ISSN 0040-4063
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 450 vaizdų
Ištekliaus apimtis: 4185 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
325.2(=172)(054), 3(474.5)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis