ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Saulė / red.] D. T. Boczkowski. - 1888-1959

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys D. T. Boczkowski [1888-1959]
Apimtis Archyvinė kopija: 10959MB Viešos prieigos kopija: 250MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Paantraštė: laikrasztis del wysu lietuwiniku, 1888, Nr. 19-1893, Nr. 52; nedelinis laikrasztis, 1895-1896, Nr. 35; du kart nedelinis laikrasztis, 1896, Nr. 36-1904
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2013 04 04
2 kartus per sav.
Savaitinis
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Saulė. - Mahanoy City (Pa.), 1888-1959
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 224 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis