ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Varpas / atsakantis redytojis Martynas Jankus. - 1889-1905

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Susivienyjimas Lietuvos intelijentu [1889-1905]
Apimtis ; Archyvinė kopija: 279MB Viešos prieigos kopija: 8MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Klaida numeracijoje: 1889, Nr. 2 (sausis [i.e. vasaris])
Su met. turinio r-klėmis, 1896-1899
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2013 06 18
Mėnesinis
Dvimėnesinis
Paantr.: literaturos, politikos ir mokslo mėnesinis laikraštis : [žurnalas], 1890-1896, 1900-1903; literaturos, politikos ir mokslo dvimėnesinis laikraštis : [žurnalas], 1897-1899; politikos, literatūros ir mokslo mėnesinis laikraštis : [žurnalas], 1904-1905
Red. komisija: [Juozas Adomaitis-Šernas; Jonas Gaidamavičius; Vincas Kudirka], 1889
Išleid. vieta: Ragainė, 1889, Nr. 4-1890, Nr. 7; Tilžė, 1890, Nr. 8-1905, Nr. 11/12
Leidėjai: Lietuvos mylėtojai, 1890, Nr. 1
Dalis teksto got. šriftu, 1890, Nr. 8, 1903, Nr. 3, 1904, Nr. 8
Atnaujintas 1913-1914, 1918, 1920-1921, 1924, 1926, 1931-1932 ir vėliau. 1898-1899 kaip priedas buvo siunčiama „Tėvynė“, bet tik Prūsijoje
Red.: Kristupas Voska (ats. red.), 1892, Nr. 4/5-1894, Nr. 12; [Juozas Adomaitis-Šernas], 1890; [Jonas Kriaučiūnas], 1891, Nr. 1-1895, Nr. 5; Jurgis Lapinas (J. Lapinas) (ats. red.), 1895-1905; [Stasys Matulaitis], 1895, Nr. 6-1896; [Kazys Grinius], 1896, Nr. 1-2; 1899, Nr. 6; 1900, Nr. 1; 1905, Nr. 11/12; [Vincas Kudirka], 1897, Nr. 1-1899, Nr. 4; [Juozas Bagdonas], 1899, Nr. 5-1901, Nr. 12; 1904-1905; [Vincas Kapsukas (red. padėjėjas)], 1902-1903; [Jurgis Šaulys], 1904, Nr. 9/10-1905, Nr. 11/12; [Povilas Višinskis], 1905; [Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (dalinė red.)]; [Jonas Vileišis]
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Varpas. - Tilžė, 1889-1905
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 32 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Kūriniai

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis