ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Varpas / atsakantis redytojis Martynas Jankus. - 1889-1905

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Susivienyjimas Lietuvos intelijentu [1889-1905]
Apimtis ; Archyvinė kopija: 279MB Viešos prieigos kopija: 8MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: literaturos, politikos ir mokslo mėnesinis laikraštis : [žurnalas], 1890-1896, 1900-1903; literaturos, politikos ir mokslo dvimėnesinis laikraštis : [žurnalas], 1897-1899; politikos, literatūros ir mokslo mėnesinis laikraštis : [žurnalas], 1904-1905
Red.: Kristupas Voska (ats. red.), 1892, Nr. 4/5-1894, Nr. 12; [Juozas Adomaitis-Šernas], 1890; [Jonas Kriaučiūnas], 1891, Nr. 1-1895, Nr. 5; Jurgis Lapinas (J. Lapinas) (ats. red.), 1895-1905; [Stasys Matulaitis], 1895, Nr. 6-1896; [Kazys Grinius], 1896, Nr. 1-2; 1899, Nr. 6; 1900, Nr. 1; 1905, Nr. 11/12; [Vincas Kudirka], 1897, Nr. 1-1899, Nr. 4; [Juozas Bagdonas], 1899, Nr. 5-1901, Nr. 12; 1904-1905; [Vincas Kapsukas (red. padėjėjas)], 1902-1903; [Jurgis Šaulys], 1904, Nr. 9/10-1905, Nr. 11/12; [Povilas Višinskis], 1905; [Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (dalinė red.)]; [Jonas Vileišis]
Red. komisija: [Juozas Adomaitis-Šernas; Jonas Gaidamavičius; Vincas Kudirka], 1889
Išleid. vieta: Ragainė, 1889, Nr. 4-1890, Nr. 7; Tilžė, 1890, Nr. 8-1905, Nr. 11/12
Leidėjai: Lietuvos mylėtojai, 1890, Nr. 1
Dalis teksto got. šriftu, 1890, Nr. 8, 1903, Nr. 3, 1904, Nr. 8
Atnaujintas 1913-1914, 1918, 1920-1921, 1924, 1926, 1931-1932 ir vėliau. 1898-1899 kaip priedas buvo siunčiama „Tėvynė“, bet tik Prūsijoje
Klaida numeracijoje: 1889, Nr. 2 (sausis [i.e. vasaris])
Su met. turinio r-klėmis, 1896-1899
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2013 06 18
Mėnesinis
Dvimėnesinis
NOC-OKLR
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Varpas. - Tilžė, 1889-1905
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 32 vaizdai
Kūriniai

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis