ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Moterų dirva / Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjunga. - 1916-1991

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys A[merikos] L[ietuvių] R[romos] K[atalikių] Moterų Sąjunga [1916-1991]
Apimtis Archyvinė kopija: 8226MB Viešos prieigos kopija: 197MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių anglų
Pastabos
Paantr.: mėnesinis laikraštis, vol. 2, Nr. 8 (1918)-t. 4, Nr. 1 (1920); moterų mėnesinis žurnalas, t. 4, Nr. 2 (1920)-1933, Nr. 7; moterų mėnesinis laikraštis, 1933, Nr. 8-vol. 44, Nr. 4 (1960); A.L.R.K. moterų sąjungos organas : mėnesinis laikraštis, vol. 41, Nr. 9 (1957)-vol. 45, Nr. 11 (1961), vol. 46, Nr. 3 (1962)-vol. 47, Nr. 8 (1963), vol. 52, Nr. 11 (1968), vol. 54, Nr. 2 (1970); A.L.R.K. moterų sąjungos organas : mėnesinis žurnalas, vol. 48, Nr. 1 (1964)-vol. 49, Nr. 6 (1965), vol. 52, Nr. 4 (1968), vol. 53, Nr. 3 (1969), vol. 53, Nr. 11 (1969), vol. 54, Nr. 3 (1970)-vol. 54, Nr. 4 (1970), vol. 55, Nr. 2 (1971), vol. 56, Nr. 2 (1972), vol. 57, Nr. 2 (1973); nenurodyta, vol. 47, Nr. 12 (1963), vol. 50, Nr. 3 (1966)-vol. 50, Nr. 7 (1966), vol. 50, Nr. 12 (1966), vol. 51, Nr. 5 (1967)-vol. 51, Nr. 7 (1967), vol. 51, Nr. 9 (1967)-vol. 52, Nr. 1 (1968), vol. 52, Nr. 5 (1968), vol. 53, Nr. 1 (1969)-vol. 53, Nr. 2 (1969), vol. 54, Nr. 7 (1970)-vol. 54, Nr. 9 (1970), vol. 56, Nr. 4 (1972), vol. 57, Nr. 4 (1973)-vol. 62, Nr. 5 (1978), vol. 63, Nr. 1 (1979)-vol. 64, Nr. 2 (1980), vol. 64, Nr. 4 (1980)-vol. 64, Nr. 6 (1980), vol. 65, Nr. 2 (1981), vol. 65, Nr. 4 (1981)-vol. 65, Nr. 5 (1981), vol. 66, Nr. 1 (1982)-vol. 66, Nr. 3 (1982), vol. 66, Nr. 5 (1982)-vol. 68, Nr. 5 (1984), vol. 69, Nr. 1 (1985)-vol. 69, Nr. 2 (1985), vol. 69, Nr. 5 (1985)-vol. 70, Nr. 5 (1986), vol. 71, Nr. 2 (1987), vol. 71, Nr. 4 (1987)-vol. 74, Nr. 1 (1990), vol. 75, Nr. 1 (1991); A.L.R.K. moterų sąjungos žurnalas, vol. 50, Nr. 10 (1966), vol. 51, Nr. 1 (1967)-vol. 51, Nr. 4 (1967), vol. 51, Nr. 8 (1967), vol. 52, Nr. 2 (1968), vol. 53, Nr. 4 (1969)-vol. 53, Nr. 10 (1969), vol. 53, Nr. 12 (1969)-vol. 54, Nr. 1 (1970), vol. 54, Nr. 6 (1970), vol. 54, Nr. 10 (1970), vol. 55, Nr. 6 (1971)-vol. 56, Nr. 1 (1972), vol. 56, Nr. 3 (1972), vol. 56, Nr. 6 (1972), vol. 64, Nr. 3 (1980), vol. 65, Nr. 3 (1981), vol. 65, Nr. 6 (1981), vol. 68, Nr. 6 (1984), vol. 69, Nr. 3 (1985), vol. 70, Nr. 6 (1986)-vol. 74, Nr. 1 (1987), vol. 71, Nr. 3 (1987), vol. 75, Nr. 2 (1991)-vol. 75, Nr. 4 (1991); A.L.R.K. moterų sąjungos organas, vol. 55, Nr. 5 (1971), vol. 56, Nr. 5 (1972), vol. 57, Nr. 3 (1973), vol. 62, Nr. 6 (1978), vol. 65, Nr. 1 (1981); A.L.R.K. moterų sąjungos leidinys, vol. 66, Nr. 4 (1982), vol. 69, Nr. 4 (1985)
Red.: Dale Murray, vol. 41, Nr. 9 (1957)-vol. 75, Nr. 4 (1991)
Išleid. vietos: South Bend, vol. 41, Nr. 9 (1957)-vol. 54, Nr. 4 (1970); St. Brookfield, vol. 24, Nr. 5 (1970)-vol. 75, Nr. 4 (1991)
25 cm, 1957-1991
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2013 09 16
1 kartą per 2 mėn.
Mėnesinis
Tekstas liet., angl.
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF, JPEG formatais; vartotojo kopija - JPEG formatais
Skaitmenintas objektas iš: Moterų dirva. - Boston, Mass., 1916-1991
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 1452 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susijusios grupės
UDK indeksas
282(73)(=882)(051), 325.2(73)(=882)(051), 396(=882)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis