ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pasaulio lietuvis. - 1963-

Tipas icon tekstastekstas
Kolektyvai autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba [1963]
Apimtis ; Archyvinė kopija: 54MB Viešos prieigos kopija: 24MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: informacinis biuletenis, Nr. 3 (1964)-Nr. 23 (1966); biuletenis Bendruomenės minčiai ir gyvenimui, Nr. 7(72) (1974)-Nr. 18(83) (1975); leidinys Bendruomenės minčiai ir gyvenimui, Nr. 19(82) (1976)-
Red.: Stasys Barzdukas, Vytautas Kamantas, Edvardas Karnėnas, Nr. 1 (1963)-Nr. 10 (1964); Stasys Barzdukas, Nr. 11(12) (1964)-Nr. 36 (1968), Nr. 3(39) (sausis)-Nr. 18(83) (1975); nenurodytas, Nr. 1(37) (1968)-Nr. 2(38), Nr. 19(82) (1976)-Nr. 24(87); Bronius Nainys, Nr. 25(88) (1976)-Nr. 42(106) (1978), 1981, Nr. 1/2(135/136)-1998, Nr. 8/9 (346/347); Antanas Juodvalkis, Nr. 43/44(107/108) (1978); Romas Kasparas, Romas Sakadolskis, Nr. 45(109) (1978)-1979, Nr. 11/12(121/122); Romas Sakadolskis (vyr. red.), 1980, Nr. 1(123)- Nr. 12(134); Vytautas Kamantas, Regina Kučienė, 1998, Nr. 10/11(348/349); Arvydas Reneckis, Regina Kučienė, Vytautas Kamantas, 1998, Nr. 12(350); Arvydas Reneckis, 1999, Nr. 1(351)-Nr. 4(354); Aušra Veličkaitė, 2000, Nr. 2(364)-Nr. 6/7(368/369); Vytautas Kamantas, Aušra Veličkaitė, 2000, Nr. 8(370)
Red. kol.: red. kol.: Jūratė Budrienė...[et al.], 1999, Nr. 5(355) (gegužė)-2000, Nr. 1(363); Vida Brazaitytė...[et al.], 2000, Nr. 9/10(371/372) (rugsėjis/spalis)-
1989, vasara išleista speciali laida antr.: Hitlerio - Stalino suokalbis
Išleid. vietos: Chicago, Ill., Nr. 7(72) (1974, rugsėjis/spalis)-1988, Nr. 6/7(224/225) (birželis/liepa); Cincinnati, Ohio., 1988, Nr. 8/9(226/227)(rugpjūtis/rugsėjis)-1992, Nr. 6/7(272/273) (birželis/liepa); Lemont, Ill., 1992, Nr. 8/9(274/275) (rugpjūtis/rugsėjis)-
Kai kurie numeriai spausdinami: Vilnius: Vilties spaustuvė, 1991, Nr. 8/9(262/263); Vilnius: Spauda, 1992, Nr. 12(278), 1993, Nr. 2(280), Nr. 4(282); Kaunas: Morkūnas ir Ko., 1994, Nr. 8/9(298/299), Nr. 11(301)-12(302)
Leidėjai: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba, Nr. 1 (1963, lapkritis)-
Matmenys: 26 cm, 1963-
Nuo 1974, Nr. 7 paantr.: biuletenis Bendruomenės minčiai ir gyvenimui
Numeracijoje yra klaidų: Nr. 12(75) (1975, kovas) [i.e. Nr. 12(77) (1975, kovas)], Nr. 13(76) (1975, balandis) [i.e. Nr. 13(78) (1975, balandis)], Nr. 14(77) (1975, gegužė) [i.e. Nr. 14(79) (1975, gegužė)], Nr. 15(78) (1975, birželis) [i.e. Nr. 15(80) (1975, birželis)], Nr. 16(79) (1975, rugsėjis) [i.e. Nr. 16(81) (1975, rugsėjis)], Nr. 17(80) (1975, spalis) [i.e. Nr. 17(82) (1975, spalis)], Nr. 18(81) (1975, lapkritis/gruodis) [i.e. Nr. 18(83) (1975, lapkritis/gruodis]
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2013 10 04
Įvairaus dažnumo
Mėnesinis
InC-EDU
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Pasaulio lietuvis. - Cleveland, Ohio., 1963-. - ISSN 1732-0135
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 104 vaizdai
Ištekliaus apimtis: 455 vaizdai
Susijusios vietos
UDK indeksas
3(73)(=882)(051), 323.15(100)(=882)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis