ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Szeszes pasakas Symona Stanewiczes żemaycze yr antras szeszes Kryżźa Donałayczia lituwynynka prusa. - 1829

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys spaustuwoj' B. Neumana [1829]
Apimtis IX, [1], 27, [2] p.; Archyvinė kopija: 172MB Viešos prieigos kopija: 5MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprašyta pagal kserokopiją
Pratarmės aut. J. Volodzka nurodytas slapyv.: J.J.W. Lituwys (Lietuviškieji slapyvardžiai IV 284)
Aprobacija (liet.) pasirašyta cenz. J. Volodzkos (Josephas Wołodźko) 1829 m. saus. 20 d.
Polinskis Rankr. VUB DC195a 188, DC201
Estreicher IV 359
Baltramaitis 282 ir Rink. 5381
Biržiška II 610
Aleksandrynas III 59/7
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 01 23
Turinys: I. Szeszes pasakas Symona Stanewiczes źemaycze: Łapy yr jûdwarnys; Łàpy yr źansys; Źmogus yr làwas; Aytoray (Aytwaray); Arklis yr meszka; Erelys karàlus paukszcziu yr gudrîby karaluka; Szłowy źemaycziu. II. Szeszes pasakas Kryźźa Donałayczia lituwynynka prusa: Łápês ir gandro czesnis; Butszunis jomarkinink's; Szuo didgalwis; Pasaka apie juodwabali; Wiłk's prowinink's; Anźuol's gyrpelnys
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Szeszes pasakas Symona Stanewiczes żemaycze yr antras szeszes Kryżźa Donałayczia lituwynynka prusa. - Wylniuje, 1829. - IX, [1], 27, [2] p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 42 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
888.2-191
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis