ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Ankstyvieji šv. Kazimiero "Gyvenimai" / sudarė, įvadą ir paaiškinimus parašė Mintautas Čiurinskas. - 2004

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Aidai [2004]
Apimtis iliustr., faks., 211, [1] p.; Archyvinė kopija: 1204MB Viešos prieigos kopija: 28MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių lenkų lotynų
Pastabos
Lietuvos tūkstantmečio programos leidinys
Dalis gretut. teksto liet., lenk., lot.
Turinyje aut.: Zacharias Ferrerius, Petras Skarga, Grigalius Svencickis
Bibliogr. išnašose
R-klės: p. 208-211
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 02 12
Knygoje skelbiami trys pirmieji karalaičio Kazimiero gyvenimo aprašymai atskleidžia autentiškus šventojo bruožus - jo išvaizdą, būdą, dvasingumą. Šie tekstai - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos religinio gyvenimo, kultūros ir istorijos šaltiniai.
Tiražas 1200 egz.
InC-EDU
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Ankstyvieji šv. Kazimiero "Gyvenimai" / sudarė, įvadą ir paaiškinimus parašė Mintautas Čiurinskas. - Vilnius, 2004. - 211, [1] p. - (Fontes ecclesiastici historiæ Lituaniæ / redaktorių kolegija: Vytautas Ališauskas … [et al.], ISSN 1392-9526 ; 4). - ISBN 9955-656-01-8
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Orig. išleistas serijoje: Fontes ecclesiastici historiæ Lithuaniæ
Ištekliaus apimtis: 216 vaizdų
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
UDK indeksas
235.3(474.5)(092)
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis