ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Žirgas ir vaikas. - 1885

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys spausta rašejo kašta ant „Byrutes“ gero [1885]
Apimtis vinj., 32 p.; Archyvinė kopija: 14MB Viešos prieigos kopija: 5MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Atskiri žodžiai graikų k. ir šriftu
Aut. dedik. tėvui Jurui Basanavičiui: p. 3
Aut. pratarmė: In skaitytojan źodis, p. 5
Spaustuvė nurodyta antr. lapo kitoje pusėje
Kaina [0,15] rb
Egz. def.: trūksta p. 30-32. Kartu įrišta: Basanavičius, Jonas. Isz priežasties atradimo Lietuvoje raszyto akmens. [S.l.], 1885. Kirkor, Adam Honory. Vytautas, didis Lietuvos kunįgaiksztis. Tilžeje, 1885
Kartu įrišta: Kirkor, Adam Honory. Vytautas, didis Lietuvos kunįgaiksztis. Tilžeje, 1885; Vileišis, Petras. Už ką mes lenkams turime buti dēkingi arba nedēkingi. [Vilnius], 1892; Vileišis, Petras. Praeite Vilniaus ir jo pirmbuvusios akadēmijos. [Vilnius], 1893
Įrišta su: Tautiškas atgįjimas lietuvių ir kitų jaunų tautų. Tilžė, 1903
Bibliogr. išnašose; „Auszros“ rēdystēje (Martynas Jankus, Bitēnai per Lumpēnus - Lompönen, Lituanie prussienne) galima pirkti szitas knįgas ..., p. 30
Angrabaitis 20
Baltramaitis 1285
Biržiška III 2492
Deutscher Gesamtkatalog. Berlin, 1938, Bd 12, Sp. 396, Inschrift 12.5757
Baltica 660
LB-A II 452
Tiražas [2000] egz.
Egz. def.: trūksta p. 30-32. Kartu įrišta: Basanavičius, Jonas. Isz priežasties atradimo Lietuvoje raszyto akmens. [S.l.], 1885 ; Kirkor, Adam Honory. Vytautas, didis Lietuvos kunįgaiksztis. Tilžeje, 1885
Kartu įrišta: Kirkor, Adam Honory. Vytautas, didis Lietuvos kunįgaiksztis. Tilžeje, 1885 ; Vileišis, Petras. Už ką mes lenkams turime buti dēkingi arba nedēkingi. [Vilnius], 1892 ; Vileišis, Petras. Praeite Vilniaus ir jo pirmbuvusios akadēmijos. [Vilnius], 1893
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 02 18
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Žirgas ir vaikas : vistariškai-arkeologiškas ištyrinejimas Jono Basanaviţiaus : [Vyties kilmės aiškinimas]. - Tylžeje, 1885. - 32 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 34 vaizdai
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
903, 903(474.5), 929.6(474.5), 002.2(474.5)(091), 903, 903(474.5), 929.6(474.5), 002.2(474.5)(091)
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis