ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Eglė žalczių karalienė / dramatas keturiůse apsireiszkimůse, paraszytas isz Lietuvos dėjų Aleksandro Gużuczio. - 1893

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys kasztais Raszliaviszkos draugystės ir Jůzo Paukszczio [1893]
Apimtis 101 p.; Archyvinė kopija: 76MB Viešos prieigos kopija: 17MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Antr. p. vinj.
Atsp. iš: Vienybės lietuvninkų, 1893, Nr. 22-34
Preuss, Th. Litteratur-Bericht. MLLG, 1895, H. 20, S. 203
Angrabaitis 11
Baltramaitis 1758
Biržiška III 3279
LB-A II 908
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 02 21
Tiražas [1000] egz.
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Eglė žalczių karalienė : dramatas penkiůse apsireiszkimůse, paraszytas isz mitologiszko senovės lietuvių padavimo ir Iszgriovimas Kauno pilies 1362 m. / dramatas keturiůse apsireiszkimůse, paraszytas isz Lietuvos dėjų Aleksandro Gużuczio. - Plymouth, Pa., 1893. - 101 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 103 vaizdai
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
821.172-2
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis