ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Neva juokai, neva ašaros / parašė Druskius. - 1915

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [Šv. Kazimiero d-ja] [1915]
Apimtis vinj., iliustr., 150, II p.; Archyvinė kopija: 76MB Viešos prieigos kopija: 18MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Tikrasis aut. vardas Adomas Jakštas
Biržiška, V. Rankr. - Jakštas, A. Šv. Kazimiero draugija, jos kūrimasis ir pirmųjų XXV metų veikimas (1906-1931) / sustatė prel. A. Dambrauskas. Kaunas, 1932. P. 52
S. Petõfi. Vengrų bajoras: „Kyb ant sienos surudijęs...“ / (iš A. Petöfi’o). - A. Wysocki. Dievas ir žvaigždės: „Kada pasaulį Dievas tvėrė..!“ / (iš A. Vysockio), - Šv. Mikalojus : (versta iš vokiečių kalbos). - Rabino teismas : (liuosas vertimas). - Ubagas ir velnias : (liuosas vertimas). - Mainas : (liuosas vertimas). - Mažytis ligonis : (vaizdelis iš ponų gyvenimo : versta iš prancūzų kalbos). - A.П. Чехов. Musė / (iš Čechovo)
Tiražas [3000] egz.
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 02 21
T u r i n y s: Neva ; Kas yra visuresąs? ; Į ką mes lietuviai panėšim? ; Musų gyvenimo apžvalga ; Kas bus ateinančiais metais ; Musų vakarai ; Garlaiviui plaukiant ; Amerika Lietuvoje : verksmingas šešių veiksmų juokas ; Klerikalai : komedijėlė viename veiksme ; Musų ponai ; Trįs išminčiai ; Ar yra blogų žmonių pasaulyje? ; Daugintojai ; Pažanga / (pagal „Reponse“) ; Kas tai yra akcija? ; Velnias ir kunigas ; Laisvatikis ; Kvailystės pasigyrimas ; Tegyvuoja kvailiai ; Busimoji žmonija darvinizmo šviesoje : (sekimas vokiškos satiros) ; Pašnekėsys su juodvarniu / (pagal A. Čechovą ) ; Lapė ir beždžionės ; Žmogaus pašnekėsys su šunim / (pagal A. Čechovą ) ; Cigonas ir šv. Antanas ; Akabas ; Pono meistro monologas / (pagal Kl. Junoszą) ; Iš Kauno lenko laiško: „Sveikam naujienos rupi... O kas čia bus gera!..“ ; Pilnaviduriui istorikui ir tuščiaviduriui kritikui: „Tu puikiai praeitį mums atidengti moki...“ ; Musų Andriaus svajonės apie Dumą: „Ak tu Duma, Duma...“ ; Tautos namų atsišaukimas: „Rambųs tautiečiai...“ ; Sąžiningas žmogus: „Aš turiu jautrią sąžinę...“ ; Ponas Obstas: „Nepažįstat?! Ašai Obstas...“
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Orig. išleistas serijoje: Švento Kazimiero draugijos leidinys
Ištekliaus apimtis: 153 vaizdai
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Neva juokai, neva ašaros / parašė Druskius. - [Kaunas, 1915. - 150, II p. - (Švento Kazimiero draugijos leidinys ; Nr. 197)
Susiję asmenys
UDK indeksas
821.172-82
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis